Malena Janson

Malena Janson

Malena Janson är filosofie doktor i filmvetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. Hennes forskning om film och filmpedagogik utgår ofta från ett maktperspektiv med barns rätt till kulturupplevelser, åsikter och känslor som centrala utgångspunkter. Hon är även verksam som kulturskribent och föreläsare och har tidigare varit anställd vid Svenska filminstitutet.

 

Produkter av Malena Janson