Malena Janson

Malena Janson

Malena Janson är fil dr, film- och tv-forskare med inriktning mot barn och unga, frilansskribent, föreläsare och sedan 2013 samordnare för Barn & Unga på Svenska Filminstitutet. Hon disputerade 2007 vid Stockholms Universitet med avhandlingen Bio för barnens bästa? Svensk barnfilm som fostran och fritidsnöje under 60 år.