Introduktion till filmpedagogik, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Introduktion till filmpedagogik belyser hur filmen och andra rörliga bildmedier kan användas för en modern, dialogbaserad undervisning från förskoleklass till gymnasieskola. Vad är egentligen filmpedagogik? Hur kan den bedrivas? Här finns inspirerande och motiverande texter om nyttan och nöjet med filmpedagogik ur både teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Den här boken är skriven för pedagoger som är nyfikna på hur filmmediet kan användas inom skola och fritidsverksamhet. Här diskuteras bland annat hur högstadieelevers filmsmak kan breddas, dokumentärfilm kan undersökas och normkritik kan bedrivas med hjälp av blockbusters. Bokens författare beskriver också en ny modell för analys av filmade böcker, varför en kamera kan få den tystaste elev att uttrycka sig och hur det kommer sig att animationsövningar fungerar så bra i särskolan.

Filmpedagogiken utgör egentligen inte en metod, utan flera olika metoder. Den är en estetisk lärprocess – en som stimulerar eleven till att aktivt se, samtala om och skapa såväl självständigt som i dialog med kamrater och pedagog. Den är också en av grundstenarna inom media literacy, eller medie- och informationskunnighet (MIK), som är central för orienteringen och inkluderingen i ett modernt, demokratiskt samhälle. Denna andra, utökade upplaga av boken innehåller ett nytt kapitel om litterära adaptioner.

Författarna är alla erfarna filmskribenter, filmpedagoger, forskare och lärare. Förordet är skrivet av Bengt Göransson, före detta statsråd och ivrig förespråkare för den filmpedagogiska metoden. Boken ges ut i samarbete med Svenska Filminstitutet.

Malena Janson (red.) är forskare, skribent och samordnare för Barn & Unga på Svenska Filminstitutet.

  • Artikelnr: 40692634
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 2.2
  • Utgivningsår: 2016