Malin Löfstedt

Malin Löfstedt

Malin Löfstedt är lektor och docent i religionsdidaktik vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Hennes forskning rör bland annat gränslandet mellan teori och praktik, praktiknära forskning, forskningscirklar och religionslärarrollen. Löfstedt är utbildad ämneslärare och arbetar tidvis på gymnasiet. 

Produkter av Malin Löfstedt