Maria Eriksson

Maria Eriksson

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola. Hon har kön, våld, barn och föräldraskap som specialområden. Hennes forskning är framför allt inriktad på vad olika former av ojämlikhet betyder för den politiska och praktiska hanteringen av våld.

 

Produkter av Maria Eriksson