Maria Jarl

Maria Jarl

Maria Jarl är filosofie doktor i statsvetenskap och lektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är skolpolitik och styrningen av skolan med särskilt fokus på det kommunala huvudmannaskapet samt rektorsrollen. Maria har varit gästforskare vid Stanford University och har flera års erfarenhet av ledningsuppdrag inom lärarutbildningen. 

 

Produkter av Maria Jarl