Maria Jarl | © Fotograf: Gunnar Jönsson

Maria Jarl

Maria Jarl är filosofie doktor i statsvetenskap och lektor i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse är utbildningspolitik, utbildningsreformer samt organisation och ledarskap med särskild fokus på rektorsrollen. 

 

Produkter av Maria Jarl