Maria L. Johansson

Maria L. Johansson

Maria L. Johansson har en doktorsexamen i matematik och också en i matematikdidaktik. Hennes doktorsavhandling i matematikdidaktik fokuserade på frågor som handlar om matematik i förskolan och då särskilt på kompetensutveckling av förskollärare och barnskötare. Maria är biträdande professor vid Luleå tekniska universitet (LTU), där hon arbetar inom lärarutbildningarna. Hennes forskningsintressen är breda och täcker allt från matematik och matematikdidaktik för förskola till gymnasieskola.

Produkter av Maria L. Johansson