Matematikdidaktik i förskolan, 2 uppl

Att utveckla lekfulla, matematiska barn

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vad är matematik i förskolan? Hur kan man väcka barns nyfikenhet på matematik? I den här boken visar författarna hur man kan utgå från det som barn redan vet och kan, och utifrån ett sådant förhållningssätt arbeta med olika matematiska aspekter i förskolan.

I boken ges ett särskilt perspektiv på matematikdidaktik i förskolan, där barnet och leken sätts i centrum. Författarna problematiserar de matematiska målen i förskolans läroplan med hjälp av Alan Bishops sex kulturhistoriska matematiska aktiviteter: leka, förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna. Dessa aktiviteter beskriver hur matematik skapas och används i alla mänskliga kulturer. Genom en förståelse för hur dessa aktiviteter fungerar kan man förverkliga de matematiska målen i förskolans läroplan och samtidigt utveckla lekfulla, matematiska barn.

I denna reviderade upplaga är innehållet anpassat efter den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Boken har också försetts med flera nya exempel, undervisningsbegreppet diskuteras tydligare och arbetet med flerspråkighet i förskolan har lyfts.

Bokens författare har under flera år tillsammans bedrivit forskning som fokuserar på förskolans matematik och olika aspekter av den. Författarna är verksamma inom förskollärarprogrammet och andra lärarprogram vid olika lärosäten i Sverige och Norge. De har också skrivit materialet till matematiklyftet för förskola och förskoleklass.

  • Artikelnr: 51102825
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 2.3
  • Utgivningsår: 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 1, 2021.
Lektör Marianne Ericson

Bokens fem författare […] har skrivit materialet till matematiklyftet för förskola och förskoleklass. Denna andra upplaga har anpassats till nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och kompletterats med nya exempel. Författarna utgår från Alan Bishops sex kulturhistoriska matematiska aktiviteter och ägnar varje aktivitet ett eget kapitel: leka, förklara, designa, lokalisera, mäta och räkna. I varje kapitel varvas exempel och bilder från vardagen i förskolan och råd till pedagogerna med forskningsbaserad teori. Boken avslutas med en sammanfattning som till stor del ägnas åt dokumentation. Matematikdidaktik i förskolan är en intressant och ganska lättläst bok med många utvecklingsidéer för arbetet med matematik där författarna betonar lekens betydelse. Perfekt som underlag för diskussion med pedagoger under utbildning eller verksamma i förskola.