Maria Olson

Maria Olson

Maria Olson är professor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hennes forskning fokuserar förhållandet mellan utbildning och de samhällsorienterande skolämnena i förhållande till skolans demokrati- och medborgarskapsbildande uppdrag. Maria disputerade 2008 vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, på avhandlingen Från nationsbyggare till global marknadsnomad: Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet.

Produkter av Maria Olson