Maria Olson

Maria Olson

Maria Olson är professor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon är även biträdande professor i pedagogik vid Högskolan i Skövde, och verksam som lektor i ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2008 vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet, på avhandlingen Från nationsbyggare till global marknadsnomad: Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet.

Produkter av Maria Olson