Maria Rasmusson

Maria Rasmusson

Maria Rasmusson är lektor i didaktik vid Uppsala universitet med lång erfarenhet som lärarutbildare. Marias forskning fokuserar på läsförståelse och läsning av digitala texter, och hon har också engagerat sig i studier om den tidiga skrivutvecklingen, i samarbete med kollegor vid Uppsala universitet. Maria har tidigare haft ansvar för läsförståelseprovet i PISA och sedan 2023 har hon varit engagerad i PIRLS på uppdrag av Skolverket. Hon är även ordförande i den svenska expertgruppen för PIAAC, en internationell storskalig undersökning av den vuxna befolkningen som genomförs av SCB.

Produkter av Maria Rasmusson