Maria Rönnlund

Maria Rönnlund

Maria Rönnlund är docent i pedagogiskt arbete och verksam i miljön ”Utbildningspolicy och ungas övergångar” vid Umeå universitet. Hennes forskning handlar om demokrati och inflytande samt frågor som rör genus och identitet. Hon intresserar sig också för rumsliga perspektiv på skola och utbildning. 

Produkter av Maria Rönnlund