Maria Sandström

Maria Sandström

Maria Sandström är senior universitetsadjunkt vid Malmö högskola där hon undervisat i teknik inom såväl grundutbildning som fortbildning av lärare. Maria har under många år varit ämnesansvarig för teknik och ansvarat för utveckling av teknikutbildningar för F-9 vid Malmö högskola.

Produkter av Maria Sandström