Maria Sandström

Maria Sandström

Maria Sandström har arbetat som universitetsadjunkt vid Malmö universitet, där hon har utvecklat teknikutbildningarna för F–9 samt skapat ett regionalt nätverk för lärare i teknik. Maria har erfarenhet av undervisning i NO och teknik i grundskolan och driver en Facebooksida som heter ”Teknikämnet i skolan”. Maria Sandström har tillsammans med Myrtel Johannson arbetat med flera uppdrag från Skolverket. De har skrivit fördjupande texter till läroplanen inom ämnet teknik och har utvecklat ett kartläggningsmaterial i teknik anpassat för nyanlända elever.

Produkter av Maria Sandström