Undervisa i teknik - för lärare i grundskolan, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system. Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar. Att under hela skoltiden få leka med, prova och utveckla egna tekniska lösningar är ett sätt att bli förtrogen med och orädd för teknik. Barn och ungdomar behöver också få erfarenheter av att värdera teknik och utveckla kunskaper om hur teknikutveckling skett. 
 

UNDERVISA I TEKNIK är tänkt att ge lärare inspiration för att planera verksamheten i klassrummet och hjälp att tolka kursplanen i teknik. Boken innehåller genomgångar av teknikämnet, integrerad med didaktik och metodik. Av bokens sex huvudkapitel utgår tre från det centrala innehållet enligt Lgr22: Tekniska lösningar, Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar och Teknik, människa, samhälle och miljö. 
 

Bokens tredje upplaga har uppdaterats för att stämma överens med den nya kursplanen i teknik.
 

Boken vänder sig till lärare och blivande lärare i hela grundskolan men kan även fungera som inspiration för pedagoger i förskolan. 
 

Författare till boken är Myrtel Johansson, ämnesansvarig för teknik inom lärarutbildningen vid Malmö universitet, och Maria Sandström, som har lång erfarenhet av teknikutbildning för både studenter och aktiva lärare. Maria driver också Facebooksidan ”Teknik-ämnet i skolan”.
 

  • Artikelnr : 51109244
  • Sidor : 216
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Undervisa i teknik, 3 uppl

Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Michaël Norberg.

Undervisa i teknik har som målgrupp lärare i grundskolan. […] I boken varvas fakta och didaktik med metodik i form av aktiviteter som kan användas i undervisningen. Den är trevligt skriven och lättläst med ett utmärkt figurmaterial. Det rikliga antalet aktiviteter är också mycket trevliga och kan säkert bidra till att öka elevernas intresse för teknik. Denna tredje upplaga har uppdaterats för att stämma överens med den nya kursplanen i teknik och tidigare upplagor bör bytas ut.