Marie Ernsth-Bravell

Marie Ernsth-Bravell

Marie Ernsth Bravell är legitimerad sjuksköterska med lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och hemsjukvård. Marie är också docent i gerontologi. Maries främsta intresseområden inom gerontologisk forskning och undervisning är biologiska och funktionella åldersförändringar och hur de påverkar den äldre människan, frisk som sjuk, i sin vardag. Marie har också studerat vård och omsorg för äldre personer ur olika perspektiv.

Produkter av Marie Ernsth-Bravell