Marie Flinkfeldt

Marie Flinkfeldt

Marie Flinkfeldt är biträdande lektor i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. Hennes forskning handlar bland annat om hur professionella inom välfärdsstaten bemöter klienter med avseende på kön, sexualitet och ålder.
 

Produkter av Marie Flinkfeldt