Samtal i socialt arbete: ett samtalsanalytiskt perspektiv

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Goda samtal är avgörande i det sociala arbetet. Men hur skapas ett fungerande samspel med klienter? Vilka svårigheter möter socialarbetare i olika samtalssituationer och hur hanterar de dessa svårigheter? I boken ges svar på dessa frågor med utgångspunkt i aktuell samtalsanalytisk forskning inom socialt arbete i Sverige.

Bokens kapitel spänner över områden såsom barnavårdsutredningar, biståndshandläggning, elevhälsoarbete och psykosocial rådgivning. Med hjälp av exempel från riktiga samtal får läsaren inblick i hur problem kan uppstå inom olika verksamheter och hur socialarbetare och klienter gör för att hantera dem. Boken ger insikt i hur samtal inom socialt arbete faktiskt går till och ger verktyg för att förstå och reflektera över den egna praktiken.

Boken vänder sig till alla som har ett praktiskt intresse av samtal i socialt arbete – från studenter på professionsutbildningar till yrkesverksamma inom verksamheter där samtal om sociala problem äger rum.

Bokens redaktörer är Clara Iversen och Marie Flinkfeldt vid Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. Övriga författare är verksamma vid Göteborgs, Linköpings, Lunds och Uppsala universitet – alla med gedigen erfarenhet från forskning inom kommunikation och socialt arbete.

Clara Iversen (red.), lektor i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete och docent i sociologi vid Uppsala universitet. Hon forskar om hur deltagare i möten inom hälso- och sjukvård och socialt arbete balanserar institutionella agendor och sociala normer.
Marie Flinkfeldt (red.), biträdande lektor i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. Hennes forskning handlar bland annat om hur professionella inom välfärdsstaten bemöter klienter med avseende på kön, sexualitet och ålder.
Mats Ekström, professor vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. 
Ann-Carita Evaldsson, professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.
Frida Höglund, doktorand i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. 
Johan Lindwall, lektor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. 
Elin Nilsson, lektor i socialt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet.
Anna Olaison, docent i socialt arbete vid Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet, och vid Linköpings universitet. 
Helena Tegler, postdoktor vid Centrum för socialt arbete, Uppsala universitet. 
Nataliya Thell, lektor i socialt arbete och postdoktor vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Elin Thunman, forskare vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 
 

  • Artikelnr: 51107288
  • Sidor: 216
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Samtal i socialt arbete
Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Maria Fridstjerna

Föreliggande antologi är den första svenska boken som behandlar samtal i socialt arbete utifrån denna synvinkel. Texten är rik på exempel från autentiska samtalssituationer. På så sätt blir de svårigheter som kan uppstå i samtal verkligt explicita och till viktigt stöd för läsaren. Genom att samtal i socialt arbete beskrivs så tydligt och att verktyg ges för att hantera dem ges läsaren reell möjlighet att reflektera över sina egna professionella samtal och hur de genomförs rent praktiskt. Antologin Samtal i socialt arbete är utomordentligt överskådlig och pedagogisk med figurer och praktiska exempel som kompletterar den forskningsbaserade texten. Studenter i socialt arbete samt yrkesverksamma socionomer kommer att ha behållning av boken. Antologins diskussionsfrågor och den omfattande referenslistan ger utrymme för ytterligare reflektion och kunskapsinhämtning.