Marie Fridberg

Marie Fridberg

Marie Fridberg är förskollärare och fil.dr i medicinsk vetenskap. Marie är anställd som biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad där hon undervisar förskollärarstudenter och aktiva förskollärare i naturvetenskap. Hennes forskningsintresse rör yngre barns lärande i naturvetenskap, med och utan digitala verktyg. 

Produkter av Marie Fridberg