Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
I förskolans läroplan har uppdraget om hållbar utveckling förstärkts. Hållbar utveckling kan beskrivas ur tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Men vad innebär det egentligen? Sopsortering, tänker nog många, men det finns många fler exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling i förskolan. 

Den här boken är skriven av forskare och förskollärare tillsammans. Tanken är att ge läsaren både en teoretisk och praktisk inblick i begreppet hållbar utveckling, och vad det kan innebära för barns lärande i förskolan. Målet med boken är att lyfta fram, synliggöra och diskutera hur hållbarhetsarbetet kan bedrivas i förskolans vardag. 

Bokens redaktörer är Marie Fridberg och Susanne Thulin, lärarutbildare och forskare med förankring i både förskolläraryrket, barnpedagogisk forskning och i det naturvetenskapliga kunskapsområdet. Båda är verksamma vid förskollärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

Övriga författare:
Laila Gustavsson är fil.dr i pedagogiskt arbete och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Anna Henriksson är förskollärare och anställd som doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad.

Emilie Ienn är legitimerad förskollärare och ansvarig för arbetet med hållbar utveckling på Tegelbrukets förskola i Svedala.

Mathilda Ingvarsson är legitimerad förskollärare med många års erfarenhet av att undervisa flerspråkiga barn.
 
Jenny Lindblom är legitimerad förskollärare och arbetslagsledare tillika utvecklingsledare på Tegelbrukets förskola i Svedala.

Nilla Lönnqvist är legitimerad förskollärare och anställd på en förskola i Kristianstads kommun. Hon arbetar som utvecklingsledare och handleder studenter från förskollärarprogrammet.

Eva-Marie Mattsson är legitimerad förskollärare och anställd på en förskola i Kristianstad där hon undervisar flerspråkiga barn.

Cecilia Regnell är legitimerad förskollärare och har flerårig erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga barn. Cecilia arbetar på en förskola där digitalisering är en naturlig del av undervisningen.

Jeannette Rosén är legitimerad förskollärare och anställd på en förskola i Kristianstads kommun. Hon har även uppdrag som processledare på förskolan.

Christoffer Salmén är legitimerad förskollärare och har flerårig erfarenhet av att arbeta med naturvetenskap i förskolan.

Ann Steen är förskollärare och universitetsadjunkt i didaktik på Högskolan Kristianstad. Hon undervisar främst vid förskollärarprogrammet, där hon även är VFU-koordinator, och en del i grundlärarprogrammet.

Eva Ärlemalm-Hagsér är förskollärare och professor i pedagogik med inriktning förskolepedagogik vid Mälardalens högskola.
  • Artikelnr: 51105420
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2021
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 11, 2021.
Lektör Gunilla Essén

Bokens författare vill försöka svara på frågan om vad hållbar utveckling är i förskolan. […] Författarna har alla bred kompetens och lång erfarenhet av ämnet ur ett forskningsperspektiv och ur ett verksamhetsnära perspektiv. De olika perspektiven gör boken användbar och tillgänglig för en bred publik.

Boken består av tre delar: Vad är hållbarhet, praktiknära exempel och forskningsanknytning. Varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor som uppmanar läsaren till egen reflektion, i den egna vardagen men även kring kapitlets innehåll. De konkreta exemplen visar processer från förskolans olika åldersgrupper, ett plus att de yngsta barnen synliggörs. Innehållet i exemplen är brett och fångar upp olika aspekter av hållbarhetsarbetet. Vi får ta del av hela processen med syfte och målformulering, planering, genomförande, olika didaktiska val, strategier, metoder och pedagogernas avslutande reflektioner med analys. Barnen är delaktiga och synliga i alla exempel genom att deras hypoteser, tankar och frågor lyfts fram.

Att arbeta med hållbar utveckling i förskolan är en inspirerande och mycket läsvärd och viktig bok som uppmanar oss att alltid ha hållbarhetsperspektivet som ett raster. Den vänder sig till blivande eller redan verksamma pedagoger i förskolan.

...