Marie Sallnäs

Marie Sallnäs

Marie Sallnäs är professor i socialt arbete vid i Stockholms universitet. Hennes huvudsakliga forskningsområde är social barnvård, särskilt socialtjänstens placering av barn och ungdomar utanför hemmet.

Produkter av Marie Sallnäs