Marie Utterberg Modén

Marie Utterberg Modén

Marie Utterberg Modén är fil. dr i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och forskare vid Göteborgs universitet. Maries avhandling handlar om hur digitala läromedel förändrar förutsättningar för matematikundervisningen. Hon har också ansvarat för en del kommunövergripande skolutvecklingsprojekt.

Produkter av Marie Utterberg Modén