Digitala läromedel i en digitaliserad skola

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Detta är en bok i serien Digital skola - från vision till verklighet. Digitala läromedel i en digitaliserad skola vänder sig till alla som är verksamma i hela skolans styrkedja och som driver skolutveckling och fattar beslut om densamma. Målgruppen är till exempel skolledare, rektorer, IKT-ansvariga och IT-strateger.

Debatten om läromedel i skolan är högaktuell och allt fler röster höjs för att öka både tillgång och användning av läromedel som håller hög kvalitet  i undervisningen. Idag används digitala läromedel i allt större utsträckning. Behovet av kunskap och kloka samtal kring hur digitaliseringen påverkar undervisning och lärande är stort. 

 

Kan undervisning ske på samma sätt som tidigare? Behöver man tänka i andra banor och kring andra frågor? Boken ger exempel på hur det ser ut i praktiken när lärare använder digitala läromedel, diskuterar  konsekvenser, samt ger förslag på hur skolan kan möta denna transformation och bli genuint delaktig i den.
 

Boken ger både teoretiska perspektiv och konkreta tips att samlas kring. Ambitionen är att boken ska ge underlag för många intressanta diskussioner som gynnar skolutvecklingsarbetet på sikt.

Författarna till är forskare på Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, samtliga med lång erfarenhet av undervisning.

Marie Utterberg Modén är fil. dr i tillämpad IT med inriktning mot utbildningsvetenskap och forskare vid Göteborgs universitet. Maries avhandling handlar om hur digitala läromedel förändrar förutsättningar för matematikundervisningen. Hon har också ansvarat för en del kommunövergripande skolutvecklingsprojekt.
Johan Lundin är professor i Informatik med inriktning mot lärande vid Göteborgs Universitet och gästprofessor vid Högskolan Väst och har under de senaste 20 åren haft fokus kring hur digitalteknologi förändrar förutsättningarna för lärande och utbildning - de senaste 10 specifikt kring skolans digitalisering.
Martin Tallvid är fil. dr i tillämpad IT och forskare vid Göteborgs universitet. Martins huvudsakliga forskningsintresse handlar framför allt om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares 

  • Artikelnr : 51109299
  • Sidor : 120
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023