Marta Szebehely

Marta Szebehely

Marta Szebehely är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och har forskat om omsorgsfrågor sedan mitten av 1980-talet. Hon är forskningsledare för forskningsprogrammet Omsorg i omvandling – vardagsliv, organisering och välfärdspolitik.

Produkter av Marta Szebehely