Martin Molin

Martin Molin

Martin Molin, fil dr i handikappvetenskap och docent i socialt arbete, är verksam vid Institutionen för individ och samhälle, Högskolan Väst. I sin forskning har han intresserat sig för frågor om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. På senare tid har Martin inriktat sina studier på övergången mellan särskola och arbetsliv med fokus på identifikationsprocesser och vuxenblivande.

Produkter av Martin Molin