Martin Molin

Martin Molin

Martin Molin är fil. dr i handikappvetenskap och docent i socialt arbete vid Högskolan Väst. I sin forskning har han intresserat sig för frågor om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. På senare tid har Martin inriktat sina studier på övergången mellan särskola och vuxenliv med fokus på vuxenblivande och identifikationsprocesser i olika sammanhang, t.ex. i övergången mot arbetslivet eller på internet och sociala medier.

Produkter av Martin Molin