Martin Stolare

Martin Stolare

Martin Stolare är professor i historia och forskare vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet. Ett särskilt fokus i hans forskning är historieundervisning för de tidigare delarna av grundskolan.

 

Produkter av Martin Stolare