Martin Tallvid

Martin Tallvid

Martin Tallvid är fil. dr i tillämpad IT och forskare vid Göteborgs universitet. Martins huvudsakliga forskningsintresse handlar framför allt om hur digitaliseringen av skolan påverkar lärares undervisning. Han har parallellt med forskningen arbetat som lärare på grundskole-och gymnasienivå i över 40 år.

Produkter av Martin Tallvid