Matilda Wiklund

Matilda Wiklund

Matilda Wiklund är lektor i pedagogik vid Örebro universitet och nyligen även vid Stockholms universitet. Hon arbetar sedan 1998 som lärare i pedagogik, framför allt på kurser inom lärarutbildningarna. Matildas forskning handlar om olika relationer mellan utbildning och medier. Under senare år har detta intresse främst riktats mot skolans digitalisering och vad den inneburit för elever, lärare, skolledare och hela verksamheten. 

Produkter av Matilda Wiklund