Matilda Wiklund

Matilda Wiklund

Matilda Wiklund är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och har under lång tid arbetat med lärarutbildning vid Örebro universitet. Hennes forskning rör relationer mellan utbildning och medier, båda i bred mening. I den ena huvudinriktningen har hon undersökt vilka föreställningar om utbildning och lärare som sprids i medier. Den andra huvudinriktningen handlar om olika aspekter av digitalisering inom utbildning. Under senare år har Matilda även bedrivit forskning om lärares arbete mot rasism.

Produkter av Matilda Wiklund