Mattias Martinson

Mattias Martinson

Mattias Martinson är professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet, och verksam som ämnesföreträdare med inriktning mot livsåskådningsforskning och kristen teologi inom ämnet systematisk teologi. Martinsons forskningsintressen rör bland annat villkoren för teologiskt tänkande i den sekulära kulturen. Han har ett särskilt intresse för kontinental filosofi. 

Produkter av Mattias Martinson