Systematiska studier av kristen och muslimsk tro

En introduktion

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Människor har genom alla tider funderat över verklighetens grund och existensens mening, varifrån vi kommer och hur livet ska förstås i ljuset av lidande och död. Teologiska föreställningar och religiös tro på gudomliga ting har utvecklats i samspelet mellan sådana frågor och rådande omständigheter i kulturer och samhällen. Systematisk teologi är studiet av de religiösa trosföreställningarnas innehåll och intellektuella sammanhang.

Det här är en introduktionsbok till ämnet systematisk teologi som med utgångspunkt i kristen och muslimsk tro tar sig an frågorna om de traditionella trosföreställningarna, hur de har gestaltats i historien, hur de har utvecklats och hur de kan förstås idag.

Boken ger även en inledande bild av modern livsåskådningsforskning som utifrån nutida sekulära förutsättningar tar sig an liknande frågor men utifrån annat material än traditionella teologiska texter och religiösa symboler. 

Mohammad Fazlhashemi (red.) är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och verksam som ämnesföreträdare med inriktning mot islamisk teologi inom ämnet systematisk teologi.
 
Mattias Martinson (red.) är professor i systematisk teologi med livsåskådningsforskning vid Uppsala universitet, och verksam som ämnesföreträdare med inriktning mot livsåskådningsforskning och kristen teologi inom ämnet systematisk teologi. 

Thomas Ekstrand är universitetslektor och docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot livsåskådningsforskning och kristen teologi. 

Maria Essunger är universitetslektor och docent i systematisk teologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot livsåskådningsforskning och kristen teologi. 

Emin Poljarevic är lektor i islamisk teologi och filosofi, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och verksam inom ämnet systematisk teologi.   • Artikelnr: 51107318
  • Sidor: 224
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2021
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 1, 2022.
Lektör Mats K.G. Johansson

Mohammad Fazlhashemi och Mattias Martinson är verksamma vid Uppsala universitet och redaktörer till den här boken om kristen och muslimsk tro. […] Ytterligare tre författare som undervisar i systematisk teologi vid Uppsala universitet har bidragit till boken, som i vid bemärkelse handlar om livsåskådning. Framställningen inleds med två idéhistoriska kapitel, som innehåller en genomgång av den systematiska teologin som akademisk disciplin. Boken kommer sedan att kretsa kring vad kring studiet av systematisk teologi kan bidra med, ibland genom att inta perspektiv som inte är strikt teologiska men ofta med traditionell kristen respektive islamisk teologi i fokus. Kapitlen som följer inledningen är tematiskt disponerade och försöker visa hur teman inom kristendom och islam hänger ihop. Språket är akademiskt, men läsvänligt. Även om Systematiska studier av kristen och muslimsk tro främst vänder sig till studenter på grundnivå inom teologi är det en läsvärd bok som brett introducerar systematisk teologi för läsare med intresse för existentiella frågor. Referenser finns, liksom en ord- och begreppslista samt ett sak- och personregister.