Mattias Nylund

Mattias Nylund

Mattias Nylund är docent i pedagogik och verksam vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i läroplansteoretisk och utbildningssociologisk teoribildning har han i sin forskning riktat intresset mot frågor rörande makt, medborgarskap, klass och genus, särskilt gällande yrkesutbildning.

Produkter av Mattias Nylund