Michael Uljens

Michael Uljens

Michael Uljens är professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa. Michael har sedan 1980-talet varit knuten till flera universitet i Finland, Sverige, Tyskland, USA och Kina. Han introducerade icke-affirmativ pedagogisk handlingsteori i Norden kring millennieskiftet.

Produkter av Michael Uljens