Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi

Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och verksam som ämnesföreträdare med inriktning mot islamisk teologi inom ämnet systematisk teologi. Fazlhashemis forskningsintressen rör bland annat teologiska och filosofiska idéströmningar under islams klassiska era, den så kallade mellantiden samt modern tid. Han har ett särskilt intresse för politiska idétraditioner med kopplingar till islamisk teologi, filosofi och rättstolkning. 

Produkter av Mohammad Fazlhashemi