Monica Nilsson

Monica Nilsson

Monica Nilsson är förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hennes forskningsintressen är lärande och utveckling i kontexten förskola med fokus på miljöer och redskap som stödjer barns lek och utforskande samt lärares professionella utveckling.

Produkter av Monica Nilsson