Myrtel Johansson

Myrtel Johansson

Myrtel Johansson är universitetsadjunkt vid Malmö högskola, där hon undervisar i teknik och fysik inom såväl grundutbildning som fortbildning av lärare. Myrtel arbetar även med de nationella proven i NO för årskurs sex och har mer än 20 års erfarenhet av undervisning i grundskolan.

Produkter av Myrtel Johansson