Myrtel Johansson

Myrtel Johansson

Myrtel Johansson är universitetsadjunkt vid Malmö universitet, där hon undervisar i teknik och fysik inom såväl grundutbildning som fortbildning av lärare. Myrtel har även arbetat med de nationella proven i NO för årskurs sex och har mer än 20 års erfarenhet av undervisning i grundskolan. Myrtel Johannson har tillsammans med Maria Sandström arbetat med flera uppdrag från Skolverket. De har skrivit fördjupande texter till läroplanen inom ämnet teknik och har utvecklat ett kartläggningsmaterial i teknik anpassat för nyanlända elever.

Produkter av Myrtel Johansson