Nadja Zanders- Blomkvist

Nadja Zanders- Blomkvist

Nadja Zanders-Blomkvist har arbetat som lärare inom grundskolan i 27 år. Hon har även arbetat med SFI i 15 år och då i första hand på studieväg 1 med elever som har kort eller ingen skolbakgrund.

Produkter av Nadja Zanders- Blomkvist