Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson är docent i matematik och lektor i matematik med inriktning mot didaktik. Hon arbetar som lärarutbildare vid Södertörns högskola. Hennes forskning är inriktad mot elevers och studenters uppfattning om matematik.

Produkter av Natalia Karlsson