Matematikdidaktik i praktiken - att undervisa i årskurs 1-6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Matematikämnets didaktik handlar i första hand om undervisningens innehåll och hur elever kan tillägna sig matematiken. Målet är att eleverna ska få ett bra förhållningssätt till ämnet och en förmåga att förstå och använda matematiken.

I den senaste kursplanen i matematik, Lgr 11, sammanfattas undervisningens syfte i de förmågor man önskar att eleverna ska utveckla. I den här boken diskuteras innebörden i dessa förmågor och hur man på ett konkret sätt kan arbeta med dem i undervisningen. Stor uppmärksamhet ägnas åt begreppen konkretisering och variation. Konkretiseringen handlar då inte om att ”göra”, utan om att förstå. Målet med konkretisering är abstraktion. Variationen handlar i första hand om att elevanpassa ämnesinnehållet, det vill säga att individualisera. Först när innehållet är elevanpassat är det möjligt att variera arbetsform och arbetssätt.

I boken behandlas alla centrala områden i kursplanen ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Syftet är att man som lärare, utifrån en genomtänkt didaktik, ska kunna erbjuda eleverna förståelse för olika matematikinnehåll samt kontinuitet i inlärningen, från förskoleklassen till högstadiet.

Natalia Karlsson är docent i matematik och lektor i matematik med inriktning mot didaktik. Hon arbetar som lärarutbildare vid Södertörns högskola. Hennes forskning är inriktad mot elevers och studenters uppfattning om matematik.

Wiggo Kilborn, tidigare universitetslektor i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet, arbetar som konsult inom utbildningsområdet. Han har mångårig erfarenhet av lärarutbildning och skolforskning.

  • Artikelnr : 40688743
  • Sidor : 256
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2015