Niklas Ammert

Niklas Ammert

Niklas Ammert är professor i historia med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet och legitimerad lärare. Hans forskning rör sig inom det historiedidaktiska fältet och behandlar hur människor möter historia och hur historia kommuniceras, förmedlas, används och har använts i undervisning, samhällsdebatt och i kultursektorn. Ammert ledde projektet History and moral encounters: exploring theoretical and empirical intersections of historical and moral consciousness from a History didaktik perspective, finansierat av Vetenskapsrådet.

Produkter av Niklas Ammert