Odd Harald Røkenes

Odd Harald Røkenes

 

Odd Harald Røkenes är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar som lektor vid högskolan i Sør-Trøndelag och som privatpraktiserande psykolog.
 

Produkter av Odd Harald Røkenes