Bära eller brista, 2 uppl

, Per-Halvard Hansson
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor, liksom att kunna skapa bra möten och starka, bärande relationer. God kommunikation och bärande relationer handlar om förmåga att leva sig in i andras världar, att skapa en gemensam upplevelsesfär och att ha modet att ge sig in i situationer som känns svåra. Det kräver också att man reflekterar över sin egen förståelse och sina handlingar, att man inte agerar på ett sätt som kränker andra människors integritet och självbestämmande.

Den här boken är ett stöd i den ständigt pågående kunskapsprocess som arbete med människor innebär. Författarna ger en introduktion till kommunikations- och relationsteorier och kopplar sedan begrepp och problem till olika situationer i arbetslivet. Här finns också uppgifter och övningar där teorier och problem konkretiseras ytterligare. Därmed får läsaren möjlighet att mer ingående utforska bokens teman och inspireras till egna reflektioner.

I denna reviderade upplaga presenteras ny och aktuell forskning kring kommunikation och relationskompetens. Boken har dessutom utökats med resonemang om mentalisering och mindfulness, om neuroplasticitet, dvs. de förändringar i hjärnan som uppstår som en följd av erfarenheter, liksom om brukarkunskap och brukarmedverkan. Här ryms även mer material som specifikt rör kommunikation inom medicinsk behandling, socialt arbete och pedagogisk verksamhet.

Odd Harald Røkenes och Per-Halvard Hanssen är båda psykologer och specialister i klinisk psykologi.

Översättning: Melinda Hoelstad

Fackgranskning: Urban Wåhlander
  • Artikelnr : 40693297
  • Sidor : 288
  • Upplaga : 2.6
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

[…]. Boken tar upp centrala begrepp och problemställningar kopplade till samverkan i olika yrkessammanhang samt ger en introduktion i ämnet kommunikationsteori. Detta är i första hand en bok som passar bäst i utbildande gruppsammanhang och som kurslitteratur. Den är omfattande och relativt tung, men fylld av praktiska övningar som bör göras i ett socialt sammanhang. Den ska användas under en längre tidsperiod och riktar sig främst till de yrkesgrupper som arbetar med människor på till exempel skolor, inom sjukvården och socialtjänsten. Boken fungerar som en interaktiv arbetsbok. I denna omarbetade upplaga finns förutom de tidigare områdena om relationer, samspel och kommunikation även nytt material kring mentalisering och mindfulness samt mer material om medicinsk behandling, brukarkunskap och brukarinvolvering. Författarna har också lagt till uppdaterad forskning kring kommunikation och relationskompetens. Boken avslutas med ett gediget referensbibliotek.

Lektör Louise Sverud, BTJ-häftet nr 24, 2016