Ola Helenius

Ola Helenius

Ola Helenius har en doktorsexamen i matematik, men har under de senaste åren arbetat på Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet, där han för tillfället är biträdande föreståndare. Han är intresserad av matematikdidaktik på alla nivåer i skolsystemet och var med i gruppen som gav råd inför framtagandet av den reviderade läroplanen för förskolan 2010.

Produkter av Ola Helenius