Oscar Björk

Oscar Björk

Oscar Björk är filosofie doktor i didaktik med inriktning svenska och universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning handlar till stor del om barns tidiga skrivande och har ett särskilt fokus på synliggörandet av de många sätt barn uttrycker sig på. Oscar är legitimerad ämneslärare i svenska och historia, och har många års erfarenhet av undervisning i skolan. Han har även haft uppdrag för Skolverket, både som föreläsare och som bedömare inom ramen för den internationella studien PIRLS.

Produkter av Oscar Björk