Paul Tenngart

Paul Tenngart

Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Han forskar och undervisar lika gärna om modernistisk lyrik och arbetarlitteratur som om klimatfiktion och barnlitteratur. Han har tidigare främst skrivit om svensk och fransk poesi, i synnerhet efterkrigstidens poesi i Sverige. I januari 2016 kom hans senaste bok i ämnet – Livsvittnet Majken Johansson. De senaste åren har han emellertid mest forskat om hur skönlitterär prosa översätts från svenska till engelska.

Produkter av Paul Tenngart