Litteraturteori, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Vilka litteraturvetenskapliga teorier har varit tongivande under de senaste hundra åren? Och hur kan de användas för att analysera en skönlitterär text?

I den här boken får läsaren en överskådlig och lättillgänglig genomgång av de stora litteraturteorierna, från det tidiga 1900-talets ryska formalism, via nykritik, strukturalism, dekonstruktion, läsarorienterade teorier, marxism, kulturkritik, feminism, queerteori, postkolonialism och ekokritik, ända fram till den senaste tidens världslitteraturforskning.

Läsaren får dessutom god inblick i hur de olika teorierna fungerar i praktiken när de i tur och ordning tillämpas i nio analyser av Majken Johanssons dikt ”Novellette”.

Här samsas teori och praktik. Boken är lika mycket en användbar introduktion till litteraturteori som den är en hjälp för den som behöver ett fungerande verktyg för att analysera en specifik text.

I tredje upplagan har texten genomgått en grundläggande uppdatering. Bland annat finns ett nyskrivet kapitel om teorier om världslitteratur, en inriktning som har fått en alltmer dominerande position inom den internationella litteraturveten¬skapen.

Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
  • Artikelnr : 51103181
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 3.2
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 2, 2020
Lektör: Magnus Öhrn

Paul Tenngart, docent i litteraturvetenskap i Lund, kommer nu med en tredje, uppdaterad upplaga av sin bok Litteraturteori. Precis som tidigare introduceras ett antal litteraturvetenskapliga teorier på ett pedagogiskt sätt. […] De nio kapitlen behandlar formalism och nykritik, strukturalism, läsarorienterade teorier, dekonstruktion, marxism och kulturstudier, genus- och queerteori, postkolonialism, ekokritik och det nya tillskottet världslitteratur. Det sistnämnda har ersatt det tidigare kapitlet om litteraturvetenskaplig kognitionsteori, ett relativt smalt ämne i sammanhanget; således ett byte som ökat bokens användbarhet. Det är en överblickbar och lättfattlig genomgång som också ger tips om vidare läsning och innehåller ett begreppsregister. Boken riktar sig främst till de som läser litteraturvetenskap på universitetsnivå.