Per-Åke Rosvall

Per-Åke Rosvall

Per-Åke Rosvall är docent i pedagogiskt arbete och verksam i forskningsmiljön ”Utbildningspolicy och ungas övergångar” vid Umeå universitet. Hans forskning rör främst utbildningssociologiska perspektiv på yrkesutbildning och övergångar mellan skola och arbete.

Produkter av Per-Åke Rosvall