Per Falk

Per Falk

Per Falk är lärare, IKT-pedagog och pedagogisk processledare på Lin Education med erfarenhet av att driva utveckling och processer inom skola med utgångspunkt i 1-till-1-miljöer. Pers specialintressen är digitala ekosystem och sociala medier, som lärplattformar och de verktyg som kan förstärka lärandet för elever och lärare.

Produkter av Per Falk