Per-Halvard Hanssen

Per-Halvard Hanssen

 

Per-Halvard Hanssen är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar vid barn- och familjeenheten i Trondheims kommun och som privatpraktiserande psykolog.
 

Produkter av Per-Halvard Hanssen