Petra Svensson

Petra Svensson

Petra Svensson  är docent i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, där hon undervisar på programmet Statsvetenskap - samhällsanalys och kommunikation. Hon disputerade år 2018 på Göteborgs universitet med en avhandling om tvärsektoriell styrning och organisering i svenska kommuner. 

Produkter av Petra Svensson