Pia Skott

Pia Skott

Pia Skott är universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Hennes avhandling handlade om skolans styrsystem och mötet mellan nationell formulering och kommunalt genomförande. Detta huvudspår har vidareutvecklats med fokus på länkningar mellan olika aktörer i styrkedjan, såsom politiker, skolchefer och rektorer. Det kommunala perspektivet har också kompletterats med forskning om styrning av fristående skolor. De senaste åren har Skotts forskning allt mer kommit att fokusera på styrning ur rektors perspektiv och hur rektor omvandlar denna till ledning av det inre arbetet. I detta finns ett särskilt intresse för ledning av kunskapsprocesser. Ett projekt handlar om effekter av rektorsutbildning. Skott undervisar i olika kurser från grundläggande nivå till master i pedagogiskt ledarskap. De senaste tre åren har hon också undervisat på Rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet.

Produkter av Pia Skott