Rafael Lindqvist

Rafael Lindqvist

Rafael Lindqvist är seniorprofessor i sociologi, särskilt funktionshinderforskning, vid Uppsala universitet. Hans forskningsintressen rör välfärdspolitikens reformer, organisationer och professionella, däribland rehabilitering av personer med långvarig sjukdom och funktionsnedsättning och samverkan mellan olika aktörer inom välfärdsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

Produkter av Rafael Lindqvist