Sabine Gruber

Sabine Gruber

Sabine Gruber är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Linköpings universitet. Hennes forskning är inriktad mot frågor som rör välfärdsinstitutioners vardagliga praktik och organisering, med särskilt fokus på etniska relationer och hur etnicitet samspelar med bland annat kön, klass och ålder i olika ojämlikhetsproducerande processer. 
 

Produkter av Sabine Gruber