Metoder för forskning i socialt arbete

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Vilka forskningsmetoder är användbara inom socialt arbete? Vilka empiriska material är lämpliga att samla in? Och vilka arenor är relevanta att studera? Dessa är några av de frågor som diskuteras i denna bok. 

Med denna bok vill vi introducera en bred palett av forskningsmetoder som är användbara inom socialt arbete. Några är nyare, andra äldre. Några är mer etablerade, andra mer oprövade. Klassiska metoder som en deltagarorienterad ansats, kvantitativ datainsamling och kontrasterande ansatser introduceras. Boken beskriver olika sätt att använda dokumentation, som fotobaserade metoder och fältanteckningar, liksom metoder för att studera text och tal såsom samtalsanalys, tolkande innehållsanalys, narrativ analys och diskursanalys. Slutligen tar boken upp kritiska metoder, som kritisk diskursanalys, rättskartografisk metod och en aktivistisk ansats.

I bokens kapitel synliggörs olika slags socialt arbete, som äger rum på olika arenor. Den ger konkreta exempel på hur olika forskningsmetoder kan tillämpas inom en rad empiriska fält (däribland socialtjänsten, tvångsvården, socialpolitik och populärkultur). I bokens kapitel diskuteras några av de möjligheter och utmaningar, etiska och praktiska överväganden som olika metoder aktualiserar. Sammantaget erbjuder boken en bredare förståelse för vad sociala arbetet är och kan vara – och hur socialt arbete kan studeras.

Metoder för forskning i socialt arbete vänder sig till studerande på socionomprogrammet, men är av intresse även för forskarstuderande och forskare inom socialt arbete och näraliggande discipliner samt verksamma inom FoU-verksamheter. 

Kamila Biszczanik är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

David Ekholm är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Jenny Gillingsjö är doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Sabine Gruber är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Marie Gustavsson är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Sofi Jansson-Keshavarz är doktorand i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. 

Kerstin Johansson var biträdande professor i socialt arbete och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. 

Susanne Kelfve är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Anna Lundberg är professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. 

Dimitris Michailakis är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Elin Nilsson är postdoktor i socialt arbete vid Uppsala universitet. 

Hedvig Obenius är doktorand i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. 

Anna Olaison är universitetslektor och docent i socialt arbete vid Uppsala universitet. 

Karin Osvaldsson Cromdal är biträdande professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Gunilla Petersson är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Jessica Sjögren är filosofie doktor i socialt arbete och postdoktor vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. 

Stefan Sjöström är professor i socialt arbete vid Uppsala universitet. 

Viktor Vesterberg är postdoktor i socialt arbete vid Linköpings universitet. 

Ulrika Wernesjö är universitetslektor i socialt arbete vid Linköpings universitet.   • Artikelnr : 51101620
  • Sidor : 224
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 1, 2021.
Lektör Bosse Forsén

20 aktivt forskande akademiker, allt från professorer till doktorander, i huvudsak knutna till Avdelningen för socialt arbete vid Linköpings universitet, bidrar alla på olika sätt till bokens 13 kapitel. Under dryga två års tid har man tillsammans fokuserat på uppgiften att beskriva och reflektera en lång rad forskningsmetoder som kan visa sig användbara vid forskning inom välfärdssektorn. Det är en bred palett av vetenskapliga tillvägagångssätt som författarna presenterar läsarna, allt från mer etablerade, till mer ovanliga och nyare sådana. Ett intressant kollektivt projekt, där författarna i olika konstellationer, så transparent som möjligt, delar med sig av sina erfarenheter.